Olight - Valomittauslaboratorio

Ostoskori

Lisätietoja käyttämästämme valonmittauslaitteistosta löydät valmistajan sivuilta osoitteesta www.labshpere.com

 

 

 

 

 

Olight Suomella on oma valolaboratorio, jossa pystymme määrittämään tarkasti useimpien käsivalaisimien, otsavalaisimien ja muiden valonlähteiden ominaisuudet. Tässä artikkelissa esittelemme Olight Suomen käyttämän valonmittauslaitteiston sekä mitä tarkoittavat käsitteet valovirta, valokeilan kantama, paloaika, värilämpötila, värintoistoindeksi ja kuinka ne mitataan.

Valolaboratorion laitteisto

Käyttämämme valonmittauslaitteisto on tyypiltään Labsphere FS2-, joka on erityisesti taskulamppujen mittaamiseen suunniteltu järjestelmä.

Labsphere FS2 koostuu seuraavista pääkomponenteista:

 • 20-tuumainen integroiva pallo
 • Lisälamppu absorptio-korjauskertoimen määrittämiseen
 • Standardivalonlähde, jonka avulla mittauslaitteisto kalibroidaan
 • Tarkkuusvirtalähde
 • Spektrometri, josta yhteys tietokoneeseen

Tämä laitteisto täyttää ANSI/NEMA FL1 -standardin vaatimukset integroivalle pallolle. Laitteiston avulla voidaan mitata valonlähteistä useita eri asioita, kuten:

 • Valovirta (lumenit)
 • Värilämpötila
 • RA-arvo
 • Spektri
 • Kromaattisuus
 • Paloajat / paloaikakäyrät
 • Ym

Lisätietoa käytetystä laitteistosta löytyy englanniksi valmistajan sivuilta: Labsphere FS2

 

Valovirta (Puhekielessä "valoteho"), eli lumenit

Mittaamme valovirran ANSI/NEMA FL1-standardin mukaisesti. Virallisessa FL1-mittauksessa kaikki mittaukset pitää tehdä aina kolmelle lampulle per malli.

Ennen kunkin valaisinmallin mittausta täytyy mittauslaitteisto kalibroida niin, että se ottaa huomioon absorption eli valon imeytymisen itse valaisimen runkoon. Johtuen integroivan pallon mittausmeneltemästä, osa fotoneista päätyy mittaussensorin sijaan valaisimen runkoon tai mittausaukkoon, mistä johtuen tarvitaan korjauskerroin, jotta tämän ilmiön vaikutus saadaan mitätöityä. Tätä korjauskertoimen mittausta varten pallossa on erillinen lisälamppu, jonka avulla valon imeytyminen (absorptio) voidaan määrittää tarkasti.

ANSI/NEMA FL1-standardin yksi erityispiirre on, että valovirta mitataan vasta sen jälkeen kun valaisin on ollut päällä 30-120 sekuntia. Tästä johtuen tällä menetelmällä mitatut lumenlukemat ovat usein pienempiä kuin valaisimen todelliset maksimilumenit. LED-valaisimille on tyypillistä että heti päällekytkemisen jälkeen valoteho on korkeampi kuin sen jälkeen kuin valaisin on lämmennyt. Kun valon annetaan palaa jonkin aikaa ennen mittausta, saadaan kuitenkin käytännön kannalta realistisempia lukemia.

Kuvassa Olight S80 käsivalaisimen valovirran mittaus käynnissä:

 

Valokeilan kantama

Kantama-lukema käytännössä tarkoittaa sitä etäisyyttä, millä valoteho on enää 0.25 lux. Tämä valaistusvoimakkuus vastaa karkeasti kuun valaistusvoimakkuutta maan pinnalla hyvällä kuutamokelillä.

Valokeilan kantama mitataan lux-mittarilla, johon on estetty ympäriltä tulevan valon pääsy putken avulla. LUX-mittarin avulla mitataan valokeilan kirkkaimman pisteen valaistusvoimakkuus tarkkaan mitatulta etäisyydeltä.

Etäisyyden ja valaistusvoimakkuuden perusteella voidaan laskea valokeilan intensiteetti seuraavalla kaavalla:

Intensiteetti = valaistusvoimakkuus * mittausetäisyys^2

Intensiteetistä taas voidaan laskea 0.25 luxin raja seuraavasti:

0.25lx etäisyys = neliöjuuri(intensiteetti/0.25). Näin saadaan tulokseksi kantamalukema.

ANSI/NEMA FL1-standardin mukaan kantamalukema mitataan valokeilan kirkkaimmasta kohdasta kun valaisin on ollut päälle kytkettynä 30-120 sekuntia.

 

Valaisimen paloaika

Paloaika on suhteellinen käsite siinä mielessä että suurin osa valaisimista ei toimi samalla kirkkaudella koko toiminta-aikaa, vaan useimmissa valaisimissa valovirta laskee sitä mukaa kuin paristot / akut loppuvat.

ANSI/NEMA FL1-standardin mukaan paloaika määritellään niin, että paloajan katsotaan loppuneen siinä vaiheessa kun valovirta on enää 10% siitä lukemasta mikä saatiin valaisimen valovirraksi.

Oheisessa kaaviossa on esitetty muutamien valaisimien paloaikakäyrät:

ANSI/NEMA FL1-mittauksen mukaan paloaika on se aika minkä jälkeen valoteho on enää 10% alkuperäisestä maksimivalovirrasta. Paloaika määritetään niin että valovirta mitataan minuutin välein ja niistä muodostetaan käyrä. Paloaika katsotaan sitten mitatulta käyrältä.

 

Värilämpötila ja värintoistoindeksi (RA-luku)

Värilämpötila ja värintoistoindeksi eivät kuulu FL1-standardiin, mutta koska tämä tieto voi olla joissakin tapauksissa tarpeen, olemme mitanneet myös ne. Arvot mitataan vastaavissa olosuhteissa kuin valaisimen maksimiteho, valaisimen ollessa maksimiteholla. Joissakin valaisimissa arvot voivat hieman muuttua eri toimintatiloissa mutta maksimiteholla mitatut arvot antavat hyvin suuntaa valaisinten väriominaisuuksista.

Kuvankaappaus Labspheren FS2:n mittausohjelmistosta:

 

Muuta

Eri valmistajat mittaavat valotehot eri laitteistoilla ja erilaisin menetelmin. Osa saattaa käyttää jopa ANSI/NEMA FL1-logoja täysin keksityille arvoille. Tämän epäkohdan takia olemme päätyneet mittaamaan valotehot itse. Pienet vaihtelut eri mittauksissa ovat kuitenkin normaaleja sillä on tyypillistä ,että eri valaisinyksilöiden välillä on aina pieniä vaihteluita suorituskyvyssä. Myös käytetty virtalähde eli pariston tai akun suorituskyky vaikuttaa tuloksiin.

Valolaboratorio sijaitsee Oulun Limingantullissa, Olight Suomen tiloissa.

 

Topias Kangas / Olight Suomi

 

© 2013 Olight Suomi / Olight.fi | 2304112-0 | Rekisteriseloste